Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

​Dział pytania i odpowiedzi
pytania prosimy kierować na adres: nabory@edukacja.kety.pl
Pytanie 1.
Na czym będzie polegało udostępnienie „online” wyników rekrutacji?
Odpowiedź:
Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z peselem dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka.
Oprócz sprawdzania wyników „online” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (w siedzibie placówki zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych).

Pytanie 2.
Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?
Odpowiedź:
Należy udać się do placówki pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji osobę wyznaczoną do obsługi systemu NABO. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce.
Rekrutacja ID: 123; Wersja: 20.152.311.2191 Harmonogram ID: 0;